Samarbeidspartnere

Prosjektteam
Fra venstre: Nils Almvik, Jan Erik Myren, Knut Botngård, Trond Rosten, Stian Aspaas, Zsolt Volent, Oddvar Kristiansen, Roger Sørgård, Asbjørn Husby, Ola Krogfjord

Kråkøy Slakteri AS er et slakteri for laks i Roan kommune. Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. I dag slakter de laks for bedrifter i Åfjord og på Frøya. Kråkøy Slakteri er en hjørnesteinsbedrift for kommunen og sørger i perioder for stor sysselsetting.

Botngaard AS er et selskap med fokus på produkter av presenning til oppdrettsnæringen. I tillegg til konstruksjon av presenning tilbyr de også opplæring og vedlikehold. I sin moderne fabrikk på Valsneset i Bjugn har de kapasitet til å produsere flere hundre presenninger i året. I tillegg er Botngaard AS involvert i en rekke utviklingsprosjekter i samarbeid med andre leverandører og forskningsmiljø.

Xylem Water Solutions Norway er en del av det verdensomspennende konsernet Xylem Inc., som er et ledende globalt selskap innen vannteknologi. I Norge er Xylem det største spesialfirmaet innen pumping og leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann samt styring og overvåkning av pumpesystem. Xylem har kontorer over hele landet og ca. 125 ansatte i Norge.

Storvik Aqua AS er en utstyrsleverandør med fokus på havbruksnæringen. Med et bredt produktspekter leverer de både til landbaserte anlegg og til sjøanlegg. Fôringsteknologi, biomassemåling og miljøovervåkning er hovedfokus og selskapet har både egenutviklede produkter og fungerer som forhandler. Storvik Aqua har hovedkontor på Sunndalsøra med lager og produksjon i Meisingset.

Aquastructures AS er et sertifiseringsselskap som er akkreditert for utstedelse av produktsertifikater og produktsertifiseringsbevis på produsentsiden, samt anleggssertifikat, hovedkomponentbevis, fortøyningsanalyser og lokalitetsundersøkelser på inspeksjonssiden. Selskapet eier, utvikler og vedlikeholder programvaren AquaSim som er et analyse- og simuleringsverktøy.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS representerer teknologisk kompetanse og bransjekunnskap innen utnyttelse av fornybare marine ressurser. Under visjonen ”Teknologi for et bedre samfunn” jobber selskapet for en kunnskapsbasert biomarin industri. Forretningsidéen er å dekke markedets behov for teknologisk forskning og utvikling på fornybare marine ressurser. Bedriftens spisskompetanse, tverrfaglige orientering og bransjekunnskap skal gi verdiskapning hos kundene i alle de prosjektene SINTEF gjennomfører.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS tilbyr tverrfaglig rådgivning innenfor ledelse og prosjektering av alle typer prosjekter innen byggenæringen. Virksomheten driver byggeledelse for prosjekter av alle størrelser, med byggeledere som har lang erfaring på alle kontraktstyper og ivaretar gjennomføringen på en profesjonell og forsvarlig måte i samarbeid med byggherren. 

 

Innovasjon norgelogo_skattefunn_282

Kråkøy Slakteri AS