Utfordrer bruken av ventemerder

Oppfordring til redusert bruk av ventemerd eller til bruk av bedre ventemerder?

Kyst.no publiserte mandag 16. juni en artikkel hvor Fishguard går ut og oppfordrer til redusert bruk av ventemerder på grunn av faren for spredning av resistent lus. Artikkelen finner du her.

Med lukketventemerd konseptet vil problematikken med spredning av lus til nærområdet være løst da man renser alt vann og i tillegg har egne lusefilter slik at lusa fanges opp og kan destrueres på forsvarlig vis.