Oppdatering fra byggeplass

Lukket ventemerd er ferdig bygget og ble tatt i bruk for første gang med fisk onsdag 12. august.

Lukket slakting med systemet vil nå foregå jevnt utover høsten.

Kråkøy slakteri vil opparbeide seg en unik erfaring i drift av systemet. Velferd, vannkvalitet og slaktekvalitet vil i løpet av høsten bli dokumentert av SINTEF.