Oppdatering byggemøte

Image00025

Konstruksjonen er ferdigstilt og under uttesting, se nyere oppdateringer for mer informasjon. De første testene ser svært lovende ut med tanke på systemets tekniske funksjon.