Deler av merden er nå mottatt på byggeplass

Slik ser den lukkede merden ut i flatpakket versjon, klar til montering i sjø. Når den er ferdig montert vil den ha ett volum på 6600 m3

Image00001