Alle innlegg av lukketventemerd

Oppdatering fra byggeplass

Lukket ventemerd er ferdig bygget og ble tatt i bruk for første gang med fisk onsdag 12. august.

Lukket slakting med systemet vil nå foregå jevnt utover høsten.

Kråkøy slakteri vil opparbeide seg en unik erfaring i drift av systemet. Velferd, vannkvalitet og slaktekvalitet vil i løpet av høsten bli dokumentert av SINTEF.

Utfordrer bruken av ventemerder

Oppfordring til redusert bruk av ventemerd eller til bruk av bedre ventemerder?

Kyst.no publiserte mandag 16. juni en artikkel hvor Fishguard går ut og oppfordrer til redusert bruk av ventemerder på grunn av faren for spredning av resistent lus. Artikkelen finner du her.

Med lukketventemerd konseptet vil problematikken med spredning av lus til nærområdet være løst da man renser alt vann og i tillegg har egne lusefilter slik at lusa fanges opp og kan destrueres på forsvarlig vis.