VISNINGSDAG UTSATT

På grunn av nødvendig vedlikehold på slakteriet etter stormen Roar er vi dessverre nødt til å utsette visningen av systemet. Nytt tidspunkt vil bli annonsert så snart det er fastsatt.

LUKKET VENTEMERD

PÅ KRÅKØY SLAKTERI I ROAN (SØR-TRØNDELAG)

Kråkøy slakteri har nå hatt lukket ventemerd i drift i 8 uker – med svært gode resultater. Så langt har over 2500 tonn laks stått i merden i påvente av slakting.

  • Omvisning på anlegget
  • Presentasjon av teknisk løsning og driftsrutiner
  • Møte leverandørene av lukket ventemerd (Botngaard, Xylem, Storvik, SINTEF)

Vi har lagt opp til to overlappende programmer (klikk på link for detaljer):

Program 1: For de som kommer «langveisfra» (og som må starte reisen dagen i forveien, 13.10)

Program 2: For de som kommer fra regionen

(Deltakere dekker selv kostnader til reise, evt hotell overnatting og middag 13.10).

Påmelding gjøres her.

Har du spørsmål, kontakt:

Roger Sørgård

Daglig leder Kråkøy slakteri

roger@krokoy.no, 916 13 116

Magnus Stendal

Botngaard

Magnus.stendal@len.no, 980 39 701

Innovasjon norgelogo_skattefunn_282

Kråkøy Slakteri AS